Fysiotherapie

Werkwijze
We werken graag in een open en ontspannen sfeer. We zijn niet alleen behandelaars, maar ook begeleiders met een luisterend oor. Het resultaat van een behandeling staat of valt met de inzet van de behandelaar en de patiënt en de onderlinge samenwerking. Een actieve houding van de patiënt speelt een belangrijke rol. Wij streven naar zorg op maat.

 

De fysiotherapeut behandelt klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Daarbij kunt u denken aan de volgende middelen:

• revalidatietraining
• oefentherapie
• bindweefsel) massage
• elektrotherapieën, warmte/koude applicaties
• ademhalings- en ontspanningstherapie
• oefentherapie bij neurologische aandoeningen
• tapen en bandageren
• adviezen ten aanzien van houding en beweging

kinesio-nek

 

Tevens behandelen we aan huis

(al dan niet op verwijzing van huisarts of specialist).

 

Specialisaties

De specialisaties die in onze praktijk uitgeoefend worden:
• Lymfoedeemtherapie
• Bekkentherapie

 

Een gespecialiseerd therapeut gebruikt nooit alleen technieken of kennis uit één specialisatie. Alle technieken en kennis zitten als het ware in één grote gereedschapskist en datgene wat nodig is, wordt toegepast wanneer de behandeling daarom vraagt.

 

beenmassage

 

Sportbegeleiding en revalidatie

De fysiotherapeut behandelt ook sportgerelateerde klachten, geeft adviezen en begeleiding. Bijvoorbeeld:

  • behandeling van sportblessures, waaronder sportrevalidatie
  • behandeling van klachten waardoor u niet meer kan sporten
  • blessurepreventieadvies: advies in het voorkomen van blessures en klachten
  • advies in keuze voor een bepaalde sport, de beste aanpak, materiaal, kleding en uw schoeisel
  • sportmedische begeleiding, trainingsprogramma’s en prestatie verbetering

 

 

Indien u lichamelijke klachten heeft

Als u lichamelijke klachten had, ging u in eerste instantie naar de huisarts. Die bepaalde samen met u welke behandeling het meest geschikt voor u was. Medicijnen, een verwijzing naar een medisch specialist, een fysiotherapeutisch consult of een fysiotherapeutische behandeling. Met ingang van 1 januari 2006 kunt u ook rechtstreeks naar de fysiotherapeut voor een advies of behandeling(en).

 

Een fysiotherapeutisch consult kan een keuze zijn van de huisarts als hij wat meer duidelijkheid wil verkrijgen omtrent de klachten. Hierop volgt een vraaggesprek met uw therapeut en hij of zij doet een lichamelijk onderzoek. Tevens wordt er binnen een week aan uw huisarts schriftelijk gerapporteerd.

 

Verwijzing

Uw huisarts kan u ook verwijzen voor een fysiotherapeutische behandeling. Ook dan hebben we met u een vraaggesprek en doen een lichamelijk onderzoek, maar in dit geval maken we samen met u een behandelplan, geven een prognose en zetten de behandeling in. Ook krijgt u bij de eerste behandeling van ons een patiënteninformatiefolder waarin een aantal praktische zaken worden besproken. Na een serie behandelingen volgt een evaluatie. Als hieruit blijkt dat verdere behandeling niet langer noodzakelijk is, wordt de behandeling afgerond. De therapeut geeft eventueel adviezen en leefregels om herhaling te voorkomen en rapporteert naar de huisarts.

 

Vergoeding

Een consult of behandeling volgde normaal op verwijzing van huisarts of specialist. Met ingang van 1 januari 2006 kunt u echter ook rechtstreeks naar de fysiotherapeut zonder eerst bij uw huisarts te zijn geweest. U heeft geen verwijzing nodig! De meeste zorgverzekeraars betalen het consult en de fysiotherapeutische behandelingen indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Per verzekeraar komen echter verschillen voor in pakket en dekking. Uw verzekeraar kan u dit precies vertellen.

 

 

Openingstijden

Wij zijn geopend maandag van 7.30 tot 21.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 07.30 tot 18.30 uur, en zaterdags van 09.00 tot 12.00 uur. Behandeling op afspraak.

Heeft u vragen of opmerkingen van algemene of meer specifieke aard, bel (0541-294403) of mail barryruwe@gmail.com ons gerust.

 

Telefonisch consult

Ook bieden wij u de mogelijkheid van een telefonisch consult. Maandags tussen 19.00 en 20.00 uur.

 

schoudermassage